U skladu sa odlukom IWBF Europa , na takmičenjima u organizaciji SKK BIH koristit će se lopta za igru Molten BG4500