O takmičenju

Liga je organizovana u dva dijela sezone. Proljetnom i jesenjem dijelu, a ukupno se igra 17 takmičarskih kola, nakon kojih najbolje plasirana ekipa osvaja titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Također, pored nacionalne lige, svake godine se odigrava i Kup BiH.

Savezom upravlja Upravni odbor koji čine predstavnici klubova koji biraju Predsjednika, dok

takmičenjem rukovodi komesar takmičenja kojeg također imenuje Upravni odbor. Savez također

koordinira i pomaže rad sudija sa IWBF licencom, kao i rad nacionalnih klasifikatora zaduženih za

ocjenjivanje igrača. Kao punopravni član Savez učestvuje u radu IWBF Europe