Rukovodstvo saveza

UPRAVNI ODBOR SKKBIH:

savezslika
gdin.Pašić Alaga
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
savezslika
gdin.Švraka Vlado
POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
savezslika
gdin.Čičak Muamer
ČLAN UPRAVNOG ODBORA
savezslika
gdin.Imširević Edis
ČLAN UPRAVNOG ODBORA
savezslika
gdin.Hujić Dževad
ČLAN UPRAVNOG ODBORA
savezslika
gdin.Aziraj Armin
ČLAN UPRAVNOG ODBORA
savezslika
gdin.Mandić Igor
ČLAN UPRAVNOG ODBORA