U narednom periodu sudije koje sude utakmice pri SKK BIH svoju dužnost obavljati će u novoj opremi koju smo predstavili danas.