S ciljem edukacije Sudija, Komesara i Terenera koji učestvuju u ligi SKK BIH u Ponedjeljak 08.11.2021 godine održati će se WEBINAR SKK BIH.

Predavač na ovom webinaru je IWBF sudija i IWBF observer gdin. Damir Kunosić

Seminar će početi sa predavanjem za:
1. SUDIJE I KOMESARE U 19:00 h
2. TRENERI, SUDIJE I KOMESARI U 20:00 h
Seminar je OBAVEZAN za sve učesnike SKK BiH